Sessizliğimin Sonucu..

İçimde süre gelen savaşın, anlamsız çatışmaların esiriyim ben.
Bana baktıklarında dışımda gördükleri sessizliğim,
İçimde göremedikleri koca savaşın,
Çatışmaların ve ardından gelen yıkımların sonucudur…

Bir Hiçtik

Unutulduk.
Akıllardan silindik, bir hiç olduk,
Hatıralara gömüldük hatırlanmaz olduk…
Anımsattık ama belirsizdik.
Çünkü Biz bir hiçtik.