Bugünlerde…

Hissiyatımın derinliğinde ruhuma dokunan bir mana…
…ve bu manadan ötürü tek gördüğüm, kendi dünyama dışarıdan baktığımda…
…ve baktığımda ise fark ettiğim;

Milyon birlerin içinde yaşadığım bu gezegende bir eksik olan ve bana göre eksi bir, benden çok uzakta, belki de başka alemlerde belkide sıfıra eşit belkide sıfırın ta kendisi…

…ve belkide hiç birisi; hiç varolmamış birisi…