Siyah’tır Sayfalara Taşan, Sayfalardan

“Aklım firari bir kaçak benden kaçabilen bilinmezliklere doğru…Ya sırra kadem, ya sırrı çözen. Sonrasında ele alınmış bir kalem, ucunda bir renk, manaları işleyen sayfalara, manasızlıkta bile bir mana… Tüm renklerin varlığında ve tüm renklerin yokluğunda bile varolan, göremediğimiz zaman bile gördüğümüz tek renk, o rengin adı da siyah. Aklımla bir, aklımla bütün.”